Brumec

dopisnik iz Transcenda
Loading...

Modeliranje poslovnih procesa: predavanje 1

predavanje Na Visokoj školi za primijenjeno računarstvo (Algebra) već treću školsku godinu za redom držim kolegij Modeliranje poslovnih procesa o modeliranju i simuliranju poslovnih procesa po BPMN 2.0 normi te razvoju procesno orijentiranih aplikacija. Za školsku godinu 2015-2016 odlučio sam napisati nove prezentacije za predavanja.

Te nove prezentacije postupno ću objavljivati ovdje na svojemu blogu. One su dio novog načina podučavanja o modeliranju poslovnih procesa, ne samo na Algebri, nego i na raznim seminarima gdje moji suradnici i ja držimo predavanja i radionice o modeliranju i simuliranju poslovnih procesa (Business Process Modeling: BPM), BPMN 2.0 normi, preustroju poslovnih procesa (Business Process Reengineering: BPR) i razvoju procesnih (ili procesno orijentiranih) aplikacija.

Ove nove predavačke prezentacije također će biti usuglašene s knjigom o modeliranju poslovnih procesa čije pisanje završavamo te za koju se nadamo da će biti prihvaćena kao sveučilišni udžbenik iz tog područja.

Natrag