Modeliranje i simuliranje poslovnih procesa

BPM

Modeliranje poslovnih procesa je djelatnost koja se provodi radi unapređenja postojećeg poslovnog sustava (tvrtke ili javna ustanove) reorganizacijom postojećih načina rada prema novim tehnologijama i uvjetima poslovanja, ili kada novi poslovni sustav treba postaviti zdravim temeljima kako bi započeo raditi uz optimirane poslovne procese.

Općenito se može reći da je cilj modeliranja poslovnih procesa postizanje maksimalne učinkovitosti poslovnog sustava u skladu s trenutnim tržišnim, zakonskim i tehnološkim uvjetima, na način da se obavi preustroj poslovnih procesa, Business Process Reengineering: BPR. Modeliranje poslovnih procesa je oduvijek postojalo. Za tu djelatnost su tijekom vremena razvijene mnoge metodike koje su u suvremeno doba objedinjene u norme kao što je BPMN: Business Process Modeling and Notation. Današnje informacijske tehnologije donijele su pravu revoluciju u modeliranje poslovnih procesa, omogućivši predviđanje učinaka preustroja poslovnih procesa na simulacijskom modelu. Dakle, prije nego li se preustroj primijeni u praksi. Na taj način svi sudionici poslovnog sustava, od radnika do upravitelja, mogu ocijeniti ispravnost vlastitih vizija funkcioniranja svoje radne organizacije.

U svrhu modeliranja i simuliranja poslovnih procesa razvijeni su mnogi softverski alati kojima je zajednički grafički pristup u modeliranju poslovnih procesa. Pučki rečeno, poslovni proces, bio on proizvodnja transformatora ili uzgoj cvijeća, crta se kao niz kućica koje označavaju pojedine radne aktivnosti. Te se kućice spajaju strelicama koje označavaju slijed radnih aktivnosti potreban za obavljanje procesa. BPMN norma također se temelji na takvom pristupu.

No, iz ovog mog površnog opisa lako se može steći dojam da je modeliranje poslovnih procesa nekakvo proizvoljno crtkanje bez mogućnosti prave validacije, a kamo li predviđanja učinaka takvog modela.

Ništa ne može biti dalje od istine!

Nažalost, takvo paušalno “razmišljanje” o vrijednosti modeliranja poslovnih procesa često dolazi od vrlo površno informiranih ljudi koji se nisu potrudili pogledati dalje od kućica i strelica, bilo u BPMN normu, bilo u programe za modeliranje i simuliranje poslovnih procesa, tj. crtanje tih istih kućica i strelica. U stvarnosti, modeliranje poslovnih procesa ima mnogo dodirnih točaka sa - klasičnim programiranjem!

Zapravo, modeliranje poslovnih procesa jest programiranje. Programski jezik je već spomenuta grafička notacija. Programi za modeliranje, npr. IBM WebSphere Business Modeler, često imaju mogućnost simuliranja nacrtanog modela poslovnih procesa. Samim time jasne su neke činjenice glede takvih modela:

  • Moraju zadovoljavati sintaktička pravila, baš kao klasični programi. U suprotnom, simulacija se ne može niti pokrenuti.
  • Moraju davati suvisli i mjerljivi izlaz, npr. brojke koje znače novac ušteđen BPR-om. Baš kao i klasični programi.
  • Prihvaćaju ulazne parametre, baš kao i klasični programi. Ti ulazni parametri se zovu token i označavaju infromacije ili materijale koji pokreću poslovni proces, npr. radni nalog (bio on za proizvodnju transformatora ili uzgoj ruža).
  • Svaki dio modela poslovnih procesa, svaka pojedinačna aktivnost, mora za dovoljno veliki broj tokena biti aktivirana barem jednom tijekom simulacije, baš kao i suvislo napisan klasični program. Naime, ako imamo klasični program koji se satoji od poziva mnogo funkcija ili metoda, nešto nije u redu s tim programom ako se neke funkcije ili metode nikada ne pozivaju.

Neki programi za modeliranje poslovnih procesa, poput već spomenutog Business Modelera, podržavaju čak i vizualizaciju simulacije! Video-isječak ispod ovoga odlomka prikazuje takvu vizualizaciju. Crvena točka koja putuje po grafu je token. Provođenje pojedine aktivnosti procesa odvija se kada token stigne do te aktivnosti. To je simbolizirano privremenom promjenom boje te aktivnosti. Pogledajte!

Da je model bio sintaktički neispravan, ova se simulacija ne bi mogla niti pokrenuti. Jasno, sintaktička ispravnost jednog modela ne znači i da je taj model najbolji, baš kao što i ispravnost klasičnog programa ne znači da svoju funkciju taj program obavlja na najbolji mogući način. Najbolji model poslovnih procesa odabire se iz palete. To znači da se poslovni sustav ustrojava prema onom modelu procesa koji iskazuje najbolje simulacijske rezultate, npr. ušteđen novac.

Autor video-isječka je Igor Pihir, asistent na varaždinskom FOI-ju. Video-isječak je javan i sve u njemu prikazano već je ispričano na raznim znanstvenim konferencijama ili stručnim skupovima.

Natrag