Modeliranje poslovnih procesa - predavanja

predavanje

Kolegij Modeliranje poslovnih procesa, održavan na na Visokom učilištu Algebra, još od prošle godine ima nove nastavne prezentacije i udžbenik na hrvatskome jeziku! Teme kolegija - modeliranje i simuliranje poslovnih procesa te razvoj procesnih aplikacija - namijenjene su širokom krugu ljudi pa pročitajte više o obrazovnim materijalima…

Napisana je knjiga Modeliranje poslovnih procesa, prva te vrste na hrvatskom jeziku! Knjiga je usvojena kao sveučilišni udžbenik te se koristi na FOI-ju, Algebri i drugim visokim učilištima. Autorsko, “nulto” izdanje može se kupiti na web-knjižari ovdje. Školska knjiga priprema prvo izdanje.

Izrađene su i nove prezentacije za predavanja. Prezentacije su, kako to već jest te treba biti, uvijek u izradama i doradama, ali na stalnoj adresi:

bit.ly/mpp-algebra
Natrag