Brumec

dopisnik iz Transcenda

Curriculum Vitae

This CV is available in English here.

Osobni podaci

Ime i prezime: Slaven Brumec
Adresa: Radnička 42, Beletinec, HR-42214
E-adresa: slaven.brumec@gmail.com
Datum rođenja: 24. rujna 1976.

Radna mjesta

2010, lipanj - danas:

 • Koris d.o.o.: programer, IT i BPMN konzultant.
 • Predavač sam na Visokom učilištu Algebra na kolegiju o modeliranju poslovnih procesa. Prije sam predavao i razvoj poslovnih mobilnih aplikacija na Windows CE / Windows Mobile platformi. U zvanje predavača sam izabran 2013. godine.

2006, studeni - 2010, svibanj:

 • APIS IT d.o.o., programer.

2001, lipanj - 2006, listopad:

 • IN2 d.o.o., programer.

2000, siječanj - 2000, travanj:

 • UNHCR Zagreb, računalni tehničar

Školovanje i certifikati

2012, travanj:

Slaven Brumec: OCEB

2011, srpanj:

2002, studeni - 2009, veljača:

2002:

Slaven Brumec: MCSD

 • MCSD certifikat. Popis položenih Microsoftovih ispita i stečenih certifikata je ovdje. Transcript ID: 734531, Access Code: SlavenBrumec (Access Code raspoznaje velika i mala slova).

1995, rujan - 2001, travanj:

Strani jezici

 • Engleski: dobro (5. stupanj).
 • Njemački: osnove.
 • Francuski: osnove.
 • Poznajem ćirilično pismo.

Stručna znanja i vještine

Razvojni alati i programski jezici

Modeliranje poslovnih procesa:
 • Izvrsno znam modeliranje i simuliranje poslovnih procesa po BPMN normi.
 • Izvrsno znam Bizagi Process Modeler i Bizagi Studio, uključivo i generiranje procesno orijentiranih aplikacija.
 • Izvrsno znam IBM WebSphere Business Modeler za modeliranje i simuliranje poslovnih procesa.
 • Služim se drugim alatima za modeliranje poslovnih procesa i generiranje procesno orijentiranih aplikacija (Camunda Modeler, Bonita BPM).
RAD alati:
 • Izvrsno znam Windows Forms.
 • Poznajem Oracle APEX.
Mobilne aplikacije:
 • Izvrsno znam razvoj poslovnih aplikacija za Windows CE / Windows Mobile na .NET Compact Frameworku u C# jeziku.
 • Znam Android Studio i razvio sam neke poslovne aplikacije za Android u Javi.
Web-tehnologije:
 • Znam Python - Django i Django REST Framework.
 • Znam Angular 2+.
 • Znam jQuery, HTML i CSS.
 • Izvrsno znam ASP.NET, posebice WebForms.
 • Izvrsno znam XML i REST web-servise u ASP.NET i WCF tehnologiji.
 • Izvrsno znam ASP Classic.
Programski jezici:
 • Izvrsno znam C#.
 • Izvrsno znam Visual Basic 6.0.
 • Znam Javu za Android.
 • Znam Python.
 • Znam TypeScript.
 • Služim se JavaScriptom.
 • Služim se programskim jezikom C (za Arduino mikrokontroler).
Baze podataka:
 • Opsežno i dubinski znam relacijski model i relacijske baze podataka.
 • Izvrsno znam MS SQL Server i TransactSQL.
 • Znam PostgreSQL.
 • Poznajem NoSQL baze podataka, posebice Windows Azure Table, Queue i Blob Storage.

Gajim veliki interes za elektroniku i informacijske tehnologije, uključivo i slobodni softver. Ako nešto ne znam, a potrebno mi je za posao ili hobi, jako brzo ću to naučiti.

Radno iskustvo

2010, lipanj - danas, Koris:

 • Programer poslovnih aplikacija na Angular 5 i Java Spring Boot platformi.
 • Konzultant i programer u daljnjem razvoju i širenju informacijskog sustava SEOP:
  • Projektirao sam proširenje SEOP-a na praćenje svih karata (ne samo povlaštenih) te integraciju SEOP-a s drugim dijelovima javne informacijske infrastrukture.
  • Razvio sam biblioteku za očitanje otočnih iskaznica na Android platformi.
 • Programer i softverski arhitekt u razvoju prototipnog informacijskog sustava K2 za evidenciju i rad s članstvom strukovnih komora. K2 se u potpunosti temelji na slobodnom softveru (free and open source softvare). Na zahtjev eventualno zainteresiranih, uvijek mogu prikazati rad uživo. Izvedba:
  • Ubuntu Linux server
  • uWSGI aplikacijski server i nginx web-server
  • PostgreSQL baza podataka
  • Django REST Framework (Python) za REST web-servise na serverskoj strani
  • Angular 6 (TypeScript) web-aplikacija SPA tipa (Single-Page Application) na klijentskoj strani
 • Programer, softverski arhitekt i voditelj razvoja prototipnog informacijskog sustava ISCP: The Sales Information System for Strictly Controlled Products. ISCP je namijenjen kontroli trgovanja legalnim, ali nadziranim tvarima i proizvodima: alkoholom u islamskim zemljama, oružjem i streljivom, gospodarskim eksplozivima, pesticidima, itd. Opširnije…
 • IT i BPMN konzultant te projektant budućeg informacijskog sustava SOTAH za središnju obradu tahografskih podataka. Opširnije…
 • Programer, softverski arhitekt i voditelj razvoja informacijskog sustava SEOP za upravljanje pravima na povlašteni pomorski prijevoz (otočna iskaznica). Opširnije…
 • Projektant informacijskog sustava SEOP za upravljanje pravima na povlašteni pomorski prijevoz (otočna iskaznica). Opširnije…
 • IT i BPMN konzultant u projektu integracije zdravstvenih registara čiji je naručitelj Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
 • BPMN konzultant u projektu preustroja poslovnih procesa u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Opširnije…
 • Predavač na Visokoj školi za primijenjeno računarstvo na dva kolegija: Rad s podacima na mobilnim uređajima i sigurnost mobilnih aplikacija (RP-MOB), s temom razvoja mobilnih poslovnih rješenja, i Modeliranje poslovnih procesa (MPP), s temom korištenja BPMN norme te razvoja procesno-orijentiranih aplikacija.
 • Projektant sustava za upravljanje dokumentacijom u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Opširnije…
 • Programer raznih web-aplikacija (freelancer) u ASP.NET tehnologiji.
 • ILBA predavač u području modeliranja poslovnih procesa i izrade procesno orijentiranih aplikacija. Opširnije…

2006, studeni - 2010, svibanj, APIS IT:

 • Član tima za reinženjering informacijskog sustava zagrebačkog katastra. Bio sam softverski arhitekt i aplikacijski programer. Koristili smo ASP.NET 2.0 i Oracle bazu podataka.
 • Član tima za izgradnju Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka.

2007, listopad - danas, Ellabo, vanjski suradnik:

 • Programer, softverski arhitekt, IT konzultant i edukator korisnika za mobilni informacijski sustav za skladišno poslovanje Mob Trenis u tvrtki Ellabo. Opširnije…

2001, travanj - 2006, listopad, IN2:

Programer u Microsoftovim tehnologijama na platformama ASP classic, Visual Basic 6.0, SQL Server, MS Access te ASP.NET 1.x i C#; edukator korisnika. Poslovi:

 • Programiranje informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 • Razvoj web-aplikacija.
 • Tehnička potpora.
 • Izrada uredskih programa za Hrvatsku javnobilježničku komoru.
 • Održavanje baza podataka.
 • Sudjelovanje u razvoju prototipa informacijskog sustava za zdravstveno osiguranje.
 • Vanjski suradnik tvrtke Koris pri izradi prototipne mobilne aplikacije za Pocket PC namijenjene korištenju u policijskim ophodnjama za otkrivanje neosiguranih vozila u prometu te evidenciju naplate kazni. Korištene tehnologije: SQL Server, SQL Server CE, .NET Compact Framework 1.x i C#.

2000, UNHCR Zagreb:

 • Računalni tehničar zadužen za održavanje radnih stanica i informatičko obrazovanje korisnika.

Interesi i aktivnosti

čmelica Ja sam pčelar i poklonik znanstvene fantastike. Volim razne izvanjske, outdoors aktivnosti, od bicikliranja i planinarenja, preko plivanja i ronjenja, do kajakarenja i streličarstva. Cijenim dobre RPG igre i strategije na poteze, i računalne, i društvene. Otac sam dvojice sinova. Odslužih vojsku kao vezist.