Nastava

Algebra

Modeliranje poslovnih procesa jest kolegij kojeg držim na Visokom učilištu Algebra. Prezentacija je osmišljena kao skripta. Vječno je u izmjenama i doradama. Nastala je kao pomoćni materijal za knjigu i sveučilišni udžbenik Modeliranje poslovnih procesa. Iskoristiva je i polaznicima sličnih edukacija i seminara, npr. za Državnu školu javne uprave (DŠJU). Stalna adresa slajdova je:

bitly.com/mpp-algebra


Sveučilište Sjever

Tijekom školskih godina 2019/2020 i 2020/2021 sam držao vježbe na Sveučilištu Sjever iz kolegija Informatika te Analiza podataka velikog opsega. Stalne adrese slajdova su:bitly.com/informatika-unin


bitly.com/panalitika-unin