Radovi

Modeliranje poslovnih procesa - knjiga

Ovdje je popis knjiga, znanstvenih i stručnih radova te konferencijskih članaka gdje sam bio autor ili koautor. Uz ovu stranicu, djelomični ili potpuni popis mojih publikacija može se vidjeti na slijedećim izvorima:

Knjige

  • Brumec, J., Brumec, S.: Modeliranje poslovnih procesa , Školska knjiga, Zagreb, 2018.

    Dana 23. svibnja 2017. knjiga je usvojena kao sveučilišni udžbenik odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu, klasa 032-01/17-01/5, urudžbeni broj 380-061/117-17-6.
    ISBN: 978-953-0-30288-4

Znanstveni i stručni radovi

Konferencijski članci i izlaganja

Projektne dokumentacije

Ovi radovi dostupni su kod naručitelja projekta.