Cost effectiveness of commercial computing clouds

cloud computing

Brumec, S., Vrček, N.: Cost effectiveness of commercial computing clouds, Information Systems, Vol 38, No 2, p.495-508, Elsevier, 2012

Izvorni znanstvenoistraživački rad na temu isplativosti korištenja računalnih oblaka, inspiriran temom koju sam obradio u doktoratu. Članak smo objavili profesor Vrček i ja u visokoprofilnom stručnom časopisu Information Systems. Link za pregled sažetka i eventualnu kupnju je ovdje. U ispitivanju ekonomike računalnih oblaka korišteni su parcijalni plan pokusa (fractional factorial design) i simetrični posrednički plan (symmetric mediation plan) iz ekonomske discipline zvane teorija igara (game theory).

Natrag