Računalni oblaci kao dio servisno orijentirane arhitekture

cloud computing

Brumec, S.: Računalni oblaci kao dio servisno orijentirane arhitekture, doktorski rad, Zagreb - Varaždin, 2009-2011

Moj doktorski rad na temu oblačnog računarstva. To je bio prvi doktorski rad te tematike u Hrvatskoj te, u svoje vrijeme, jedan od rijetkih u svijetu. Napravljen je tako da se pri kraju skoro svakog poglavlja nalazi sažetak pa onaj tko je u žurbi može samo proći po uvodu, sažecima i zaključku. Iz ovog doktorskog rada nastao je članak Cost Effectiveness of Commercial Computing Clouds. Dizertacija se odlikuje slijedećim značajkama:

  1. Postavljena je metrika za uspješno mjerenje aplikacijske potrebe za računalnim resursima i diskovnim kapacitetom. Ta metrika je općenita i primjenljiva na razne vrste aplikacija koje se mogu izvoditi na različitim tehničkim platformama. Temelji se na mjerenju vremena potrebnog da aplikacija obavi zadani posao, pri čemu je to vrijeme ovisno o signifikantnim nezavisnim varijablama koje opisuju aplikaciju. Tom metrikom i korištenjem Walkerovih modela moguće je precizno odrediti da li je hardverske resurse potrebne za pokretanje određene aplikacije isplativije najmiti u oblaku ili kupiti i koristiti na tradicionalan način, u sklopu klasičnih serverskih farmi.

  2. Razjašnjen je odnos između računalnih oblaka i drugih oblika naprednog računarstva te je pokazano da su računalni oblaci platforma na kojoj je moguće postaviti i koristiti servisno orijentirana rješenja.

  3. Razvijena je metodika KOR kojom je određen proces razvoja informacijskih sustava uz korištenje računalnih oblaka i omogućena kvantificirana procjena koje aplikacije informacijskog sustava tvrtke ili ustanove je isplativo smjestiti u oblak, a za koje treba nabaviti vlastite ICT resurse. Metodika uzima u obzir potrebu preoblikovanja već postojećih aplikacija u SOA servise.

Preuzmi .

Natrag