BPMN

Modeliranje poslovnih procesa - predavanja

predavanje

Kolegij Modeliranje poslovnih procesa, održavan na na Visokom učilištu Algebra, još od prošle godine ima nove nastavne prezentacije i udžbenik na hrvatskome jeziku! Teme kolegija - modeliranje i simuliranje poslovnih procesa te razvoj procesnih aplikacija - namijenjene su širokom krugu ljudi pa pročitajte više o obrazovnim materijalima…

Čitaj dalje
  • 1 / 2